Gratis verzending > €80

june21jewelry,rings,necklace,earrings,fashion,gold,silver,925silver,stainlesssteel,jewelry,gent,giftcard,gifts,clothing,bags,girlsjewelry,jewels

Gebaseerd op het vertrouwen van 2000+ klanten

1. Identiteit van het bedrijf

JUNE 21 Jewelry
Kortrijksesteenweg 23 bus 2
9830 Sint-Martens-Latem
België

Email: hello@june21jewelry.be
IBAN  BE76 3631 9138 6595
TVA: BE 0732.634.763

Dit adres kunt u gebruiken als factuuradres en voor uw retourzendingen.

Voor meer informatie over retourzendingen wordt verwezen naar ons retourbeleid.

2. Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bestellingen bij ons te plaatsen is 18 jaar. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, verzoeken wij je vriendelijk je ouders of wettelijke voogd te vragen de bestelling te plaatsen. Indien wij merken dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden wij ons het recht voor deze bestelling te weigeren.

3. Het plaatsen van uw bestelling

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website in te vullen: JUNE 21 Jewelry en op de juiste verzendknop te klikken.

3.2 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een webbestelnummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde producten onder deze voorwaarden te kopen. Wij mogen uw aanbod naar eigen goeddunken niet aanvaarden.

3.4 Indien wij uw bestelling accepteren, stellen wij u hiervan op de hoogte door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat wij u deze toesturen. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, proberen wij telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

3.5 JUNE 21 Jewelry kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

3.6 Bij niet tijdige betaling door de klant of problemen met eerdere bestellingen heeft JUNE 21 Jewelry het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Prijs

4.1 Onze prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief handelingskosten) tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna zijn ze aan wijzigingen onderhevig.

5. Betaling

5.1 Betaling kan geschieden op een van de manieren die op de website staan vermeld.

5.2 JUNE 21 Jewelry blijft eigenaar van de goederen totdat u deze volledig heeft betaald.

6. Herroepingsrecht

6.1 In overeenstemming met de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de consument het recht om JUNE 21 Jewelry binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk mee te delen dat hij/zij van zijn/haar aankoop afziet, met uitzondering van de producten in het segment lingerie en badmode die, zonder uitzondering, niet kunnen worden geretourneerd indien de verzegelde verpakking is geopend. Wij verzoeken u uitdrukkelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen.

6.2 Wij adviseren de consument het geretourneerde product in de originele verpakking en in perfecte staat terug te sturen. Indien een artikel extra beschadigd wordt teruggestuurd, kan JUNE 21 Jewelry van de consument een vergoeding eisen die in verhouding staat tot de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Article VI.51, §2 WER) Retourzendingen waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, worden geweigerd.

6.3 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de consument.

6.4 JUNE 21 Jewelry raadt aan een koerier te gebruiken bij het retourneren van producten om het pakket te kunnen volgen via een Track and Trace nummer. JUNE 21 Jewelry kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.5 De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door JUNE 21 Jewelry, mits aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Overeenkomstig artikel VI.50 §1-§3 WER.

7. Levering

7.1 Wij leveren de producten die op uw orderbevestiging staan vermeld. JUNE 21 Jewelry kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor fouten van de klant betreffende het leverings- of facturatieadres en voor eventuele laattijdige leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, als gevolg van die fout.

7.2 De eigendom van en het risico voor verlies van uw producten gaat op u over bij levering van de producten op het adres dat in uw orderbevestiging staat vermeld.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 2 tot 5 werkdagen op uw afleveradres afgeleverd. Dit leveringsschema is een indicatie en derhalve niet bindend.

7.4 Leveringen worden gepland tijdens kantooruren van maandag tot en met zaterdag (behalve op feestdagen).

7.5  Als een product niet in voorraad is, wordt de consument via een e-mail op de hoogte gebracht van een andere leveringsdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs van de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in geval van een bestelling van een alternatief product, wordt een nieuwe factuur opgesteld of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die voor het geannuleerde product werd betaald.

7.6 Als wij niet in staat zijn om binnen de overeengekomen tijd te leveren, krijgt u daarvan bericht voordat de leveringstermijn afloopt. Als wij niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.

7.7 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

8. Garantie

8.1 Zonder afbreuk te doen aan het verzakingsrecht kan de consument zich beroepen op alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website horen.

8.2 We guarantee that our products will match your order and will satisfy your normal expectations given the specifications of the product.

8.3 JUNE 21 Jewelry is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of bezorger.

8.4 De consument wordt terugbetaald voor de producten, indien deze, met geldig bewijs, niet aan de normale normen van het product voldoen of een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per e-mail worden ingediend: hello@june21jewelry.be. 8.5 De consument heeft een wettelijke garantie van 1 maand.

9. Overmacht

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt of de regeling definitief ontbinden.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storingen in (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet functioneren van onze website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals onderschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz… mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. Afhandeling van klachten

11.1 Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via  hello@june21jewelry.be. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen te behandelen.

12. Geschillen over recht en jurisdictie

12.1 Wij zullen proberen eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een geschil behandelen en u wilt een rechtszaak aanspannen, dan moet u dat in België doen.

12.2 Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst.

12.3 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. Het ODR is sinds 9 januari 2016 actief en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Hier is de link http://ec.europa.eu/odr
Het e-mailadres van onze website is hello@june21jewelry.be.

You are visiting the June 21 website

Location selection allows June 21 Jewelry to deliver to you the best services with respect to your localisation.

U bezoekt de website van june21

Locatie selectie laat June 21 Jewelry toe om u de beste diensten te leveren met betrekking tot uw lokalisatie.

Product title is toegevoegd aan uw winkelmandje
Product title
€29.00